Diensten

Ontwikkeling

Exigency maakt logische en gebruiksvriendelijke applicaties voor mobiele apparaten (iOS/Android) en webomgevingen op een tijdige manier middels reactive ontwikkeling. Daarnaast behoort het opleveren van desktopapplicaties met moderne technologieën tot de mogelijkheden waar webapplicaties niet afdoende zijn.

Functioneel design

Een degelijk functioneel ontwerp is een absolute succesfactor voor IT projecten. Exigency visualiseert meteen al in het inventarisatietraject, omdat dit naar onze mening de enige manier is om de deliverables te laten resoneren bij alle belanghebbenden. Mensen zijn visueel ingesteld en hebben niet altijd de domeinkennis om langdradige requirement- en specificatiedocumenten in volledigheid te kunnen bevatten.  

Vroegtijdige visualisatie middels rapid prototyping begint, in samenspel met no-code en zero-configuration oplossingen, de norm te worden. Dit met het oog op snel te kunnen bewegen en valideren.

Consultancy

Een frisse blik kan van een externe partij helpt altijd om nieuwe perspectieven te verkrijgen. Exigency heeft meerdere hulpmiddelen in haar instrumentarium om bottlenecks en innovatiekansen te identificeren.

Net als bij functioneel ontwerp, vinden wij ook hier visualisatie een belangrijk aspect. Een visie is immers pas een visie als u het beoogde voor u kunt zien.

Integratie

Als losstaande dienst of onderdeel van het algehele ontwikkeltraject koppelt Exigency veilig uw Apps, ETL's en microservices over meerdere communicatiestandaarden, waaronder bijvoorbeeld REST en Single Sign-On (SSO) middels SAML. Het einddoel is te zorgen voor een frictieloze ervaring voor de interne en externe eindgebruikers.